Servicii

oferta noastră

Drept penal

Asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (poliție, parchete și parchete specializate – D.N.A. şi D.I.I.C.O.T.) a persoanelor puse sub învinuire, aflate în stare de libertate sau în stare de detenţie.

Asigurăm asistență juridică şi reprezentare atât în fața instanței de fond, apel cât și contestație, precum și orice alte căi de atac extraordinare.

Asigurăm asistență juridică și reprezentare persoanelor fizice prejudiciate în urma săvârșirii unei infracțiuni, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile şi în vederea recuperării prejudiciilor materiale sau morale create prin infracțiune.

Drept contravențional

Prestăm servicii juridice în materia dreptului contravenţional, respectiv:

Consultanță juridică, asistenţă și reprezentare în demersurile de anulare a proceselor-verbale de contravenţie din materia circulației rutiere, precum și în cazul altor contravenții reglementate prin dispoziții legale speciale;

Oferim servicii juridice de redactare plângeri contravenționale, asistare și reprezentare în faţa autorităţilor sau a instanţelor de judecată.

Drept comercial

Oferim consultanță și reprezentare juridică atât pentru persoane fizice, cât și juridice și pot privi următoarele:

Consultanță juridică, redactare acte necesare pentru înființare/modificare/dizolvare S.R.L./S.A.;

Redactare contracte închiriere, declarații de asociați, contracte de comodat, acte constitutive, schimbarea sediului social, majorare de capital, cesiuni de părți sociale și încheierea unor puncte secundare pentru S.R.L. /S.A.

Dreptul familiei

Oferim consultanță și reprezentare juridică în domeniul Dreptului Familiei. Aceste servicii juridice includ următoarele:

Soluții de mediere, potrivite în contextul de judecată al cazului pentru care lucrăm;

Consultanță, asistență juridică și reprezentare juridică pentru procedura civilă a divorțului atât în faza pre-litigioasă cât și în fața instanței de judecată;

Asistare și reprezentare juridică în faza de judecată pentru partajul de bunuri comune;

Consultanță, asistare și reprezentare juridică pentru acțiuni având ca obiect stabilirea pensiei de întreținere, stabilirea paternității;

Asistare și reprezentare juridică pentru stabilirea programului de vizitare/domiciliu al minorului.

Contracte civile și comerciale

Oferim servicii de asistență juridică în ceea ce privește:

Redactarea, modificarea, verificarea, revizuirea contractelor civile / comerciale;

Reprezentarea la negocieri;

Reprezentare în fața instanțelor judecătorești competente în cauze având ca obiect răspunderea civilă contractuală, pronunțarea hotărârilor judecătorești care să țină loc de act autentic, acțiuni având ca obiect constatarea nulității absolute / relative a unui contract, în rezilierea / rezoluțiunea unui contract, acțiuni având ca obiect despăgubiri întemeiate pe răspunderea pentru evicțiune, etc.

Analiza și interpretarea clauzelor penale și a efectelor pe care acestea le produc;

Determinarea și clarificarea conținutului și clasificării contractelor în vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor aferente fiecarei părți contractante;

Acompanierea în fața notarului pentru încheierea contractelor autentice.

Ordine de protecție

Termenul de "ordin de protecție" reprezintă procedura prin care se asigură protecția persoanei, victima efectivă sau potențială a violenței domestice, urmărindu-se, în principal, înlăturarea stării de pericol în privința vieții, sănătății și libertății victimei, iar în subsidiar – protejarea raporturilor de familie. Având în vedere faptul că procedura se desfășoară în instanță și presupune cunoștințe specializate și experiență juridică, se va dovedi util să apelați la un avocat.”

Ai vreo întrebare?
Contactează-ne!